ПУБЛІЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО БОРОТЬБУ З СУЧАСНИМ РАБСТВОМ.


Дата: 29/02/2018


Ми, Layboard LTD, зобов'язуємося протистояти сучасному рабству в усіх сферах нашої діяльності. Свідомі важливості гідності та прав людини, ми визнаємо, що сучасне рабство є порушенням основних принципів людських прав та зобов'язуємося діяти активно для його запобігання та усунення.

Наші Зобов'язання

Ми зобов'язуємося:

  • Визнавати та Запобігати Ризикам: Проводити оцінку ризиків на предмет можливих порушень прав людини, зокрема, щодо сучасного рабства в наших власних операціях та постачальницьких ланцюгах
  • Розробляти та Впроваджувати Політику Протидії Рабству: Розробляти та виконувати стратегії, спрямовані на запобігання сучасному рабству, включаючи політику невикористання примусової праці та дитячої праці в усіх аспектах нашої діяльності.
  • Співпрацювати з Роботодавцями: Співпрацювати з нашими роботодавцями для забезпечення впровадження адекватних стандартів щодо прав людини, а також для зменшення ризику сучасного рабства в наших постачальницьких ланцюгах.
  • Забезпечувати Навчання та Свідомість: Забезпечувати навчання та підвищення свідомості для наших співробітників та зацікавлених сторін щодо проблем сучасного рабства та засобів його запобігання.

Відповідальність та Підзвітність

Ми приймаємо на себе повну відповідальність за будь-які порушення наших зобов'язань щодо боротьби з сучасним рабством та гарантуємо, що будь-які виявлені порушення будуть виправлені шляхом негайних заходів та вжиття відповідних заходів попередження.

Заклик до Співпраці

Ми закликаємо інших бізнес-спільнот, організації та уряди приєднатися до нашої боротьби з сучасним рабством та разом працювати над створенням світу, де права та гідність кожної людини є невід'ємними.


Ця публічна декларація є виразом нашої твердої відданості принципам справедливості, рівності та поваги до прав людини.Денис Попов

Layboard LTD


Ця декларація є публічним документом та доступна на веб-сайті layboard.com