ПРОПОЗИЦІЯ.

укладення договору надання інформаційних послуг

Цей документ є офіційною пропозицією (офертою) укласти договір надання інформаційних послуг на умовах, викладених нижче.

Просимо вас уважно ознайомитися з текстом цієї Пропозиції, і у разі вашої незгоди з Пропозицією в цілому або її окремими положеннями – негайно відмовитися від укладення договору, залишивши веб-сайт layboard.com.

Реєструючись на веб-сайті layboard.com (далі просто «Сервіс»), ви підтверджуєте, що ознайомилися з цією пропозицією і висловлюєте свою згоду на укладення Договору на його умовах, в результаті чого Договір набуває чинності з моменту відправлення вами заповненої реєстраційної форми або продовження перегляду веб-сайту layboard.com.

Відвідування сайту layboard.com та/або використання розміщеної на ньому інформації означає вашу згоду в повному обсязі слідувати умовам Пропозиції, опублікованої на момент такого відвідування та/або використання інформації.

Сфера застосування цієї Пропозиції поширюється на умови всіх видів, способів і форм використання веб-сайту layboard.com, розміщення на ньому інформації та/або використання інформації, отриманої з нього.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Сервіс — сукупність програмних та апаратних засобів, об'єднаних простором доменного імені layboard.com, що забезпечують розміщення, зберігання і передачу інформації, а також взаємодію Користувачів з Адміністратором і взаємодію між Користувачами.

Адміністратор – суб'єкт господарювання, який володіє Сервісом та надає послуги Користувачам на умовах цієї Пропозиції.

Користувач — фізична або юридична особа, яка зареєструвалася в Сервісі відповідно до умов цієї Пропозиції, розміщує в Сервісі інформацію та/або отримує (шляхом читання відомостей на веб-сайті layboard.com, отримання розсилки електронною поштою, іншим способом) інформацію із Сервісу.

Обліковий запис — унікальне ім'я (логін) і пароль для доступу до персональних сторінок Користувача в рамках Сервісу.

Оголошення – інформація, розміщена Користувачем у Сервісі, що включає в себе резюме, вакансії та іншу інформацію.

Сторони – Адміністратор і Користувач, відповідно кожен з них - сторона.

Договір – угода, укладена Сторонами шляхом висловлення Користувачем згоди з умовами цієї Пропозиції.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На підставі цієї Пропозиції Адміністратор надає Користувачеві інформаційні послуги з доступу до інформації Сервісу, розміщеним у Сервісі оголошенням, а також з розміщення в Сервісі інформації Користувача, а Користувач зобов'язується оплатити такі послуги. Вартість і технічні умови надання окремих послуг погоджуються окремо.

2.2. Адміністратор має право в односторонньому порядку змінювати умови цієї Пропозиції за винятком умов надання послуг, що вже оплачені Користувачем.

2.3. Послуги, що вже оплачені Користувачами, надаються Адміністратором на умовах Пропозиції в редакції, що діяла на момент оплати, якщо Сторони не досягли згоди про інше.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ І НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Всі Користувачі незалежно від реєстрації Облікового запису мають базовий доступ до Сервісу, вартість якого окремо не визначається і входить у вартість інших послуг, придбаних у Адміністратора.

3.2. Всі Користувачі, які зареєстрували Обліковий запис, мають розширений доступ до Сервісу, вартість якого окремо не визначається і входить у вартість інших послуг, придбаних у Адміністратора.

3.3. Умови і ціна інших послуг Адміністратора визначаються виходячи з умов рекламних акцій і оголошень Адміністратора, що є невід'ємною частиною цієї Пропозиції. Вартість таких послуг за замовчуванням включає в себе вартість базового і розширеного доступу до Сервісу.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Адміністратора. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Адміністратора.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Адміністратор зобов'язується:

5.1.1. Надати Користувачам доступ до Сервісу;

5.1.2. Надати Користувачеві послуги за принципом "як є" (As is) після отримання їх повної оплати;

5.1.3. Захищати відомості Користувачів, вживати заходів для недопущення їх несанкціонованого розголошення;

5.1.4. Утримуватися від видалення Облікових записів, якщо тільки вимога такого видалення не буде заснована на законі країни здійснення Адміністратором діяльності, зокрема на підставі рішення суду.

5.2. Адміністратор має право:

5.2.1. У будь-який момент змінити умови надання послуг, плата за які не отримана; після отримання оплати – змінювати умови надання послуг, в т.ч. щодо ціни, повідомивши Користувача не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати такого зміни;

5.2.2. В односторонньому порядку відмовитися від договору з Користувачем у порядку та на умовах, передбачених цією Пропозицією, в тому числі видалити або заблокувати Обліковий запис Користувача;

5.2.3. Вимагати від Користувачів надання відомостей і документів, необхідних Адміністратору, зокрема підтверджень повноти надання оплачених Користувачем послуг;

5.2.4. Вимагати від Користувачів зміни оголошень, якщо їх зміст суперечить Правилам спільноти, самостійно блокувати та/або видаляти оголошення, зміст яких суперечить Правилам спільноти;

5.2.5. Не відслідковувати і не брати участь у дискусіях на форумах, не реагувати на відгуки на веб-сайті Сервісу.

5.3. Користувач має право:

5.3.1. Користуватися Сервісом на умовах цієї Пропозиції;

5.3.2. Вимагати від Адміністратора та інших Користувачів зміни оголошень, якщо їх зміст суперечить Правилам спільноти, самостійно блокувати та/або видаляти оголошення, зміст яких суперечить Правилам спільноти;

5.3.3. Вимагати від Адміністратора надання послуг.

5.4. Користувач зобов'язується:

5.4.1. Дотримуватися Правил спільноти;

5.4.2. Не розміщувати на Сервісі інформацію, що вводить в оману, образливого характеру, що закликає до насильства або вчинення правопорушень, іншим чином порушує вимоги законодавства країн діяльності Адміністратора та Користувача;

5.4.3. У разі замовлення платних послуг – своєчасно їх оплачувати, на вимогу Адміністратора надсилати йому підтвердження оплати, факту повного надання послуг;

5.4.4. Забезпечити належне зберігання відомостей про унікальне ім'я (логін) і пароль для доступу до персональних сторінок Користувача в рамках Сервісу, що унеможливлює несанкціоноване використання таких відомостей третіми особами.

6. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

6.1. Адміністратор надає Користувачам інформаційні послуги з доступу до функціональних можливостей Сервісу без перерв, за винятком часу, необхідного для проведення ремонтних та регламентних робіт. Користувач розуміє і погоджується з тим, що послуги Сервісу надаються за принципом "як є" (As is), і що Адміністратор не несе відповідальності за затримки, збої, неправильну або несвоєчасну доставку, видалення або незбереження будь-якої інформації.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Відповідальність Адміністратора обмежується прямими збитками, понесеними Користувачем внаслідок грубої недбалості або умисного порушення Договору Адміністратором. У будь-якому випадку, відповідальність Адміністратора за цим договором обмежується вартістю послуг, наданих Користувачеві на підставі Договору протягом останнього календарного року.

7.2. Адміністратор не несе відповідальності за якість послуг, що надаються Користувачами або відомості про які розміщуються в оголошеннях на Сервісі, за дії Користувачів та третіх осіб, у тому числі порушуючі чинне законодавство країни Користувача.

7.3. Адміністратор не несе відповідальності за оголошення, матеріали та іншу інформацію, розміщені в Сервісі іншими Користувачами.

7.4. Дії, здійснені від імені Користувача на Сервісі особою, яка ідентифікована шляхом введення унікального імені (логіна) і пароля для доступу до Сервісу, породжують правові наслідки для Користувача; Користувач несе повну відповідальність за всі дії такої особи так, як якщо б такі дії були здійснені Користувачем особисто.

7.5. Передаючи Адміністратору або розміщуючи на Сервісі конфіденційну інформацію, Користувач зобов'язаний самостійно забезпечити збереження та прихованість такої інформації, недопущення її розголошення.

7.6. Розміщуючи на Сервісі оголошення та інші матеріали, Користувач гарантує, що розміщені ним відомості є повними і достовірними, не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб і відповідають законодавству країн Сторін, зокрема законам про рекламу, про мови, про обмеження недобросовісної конкуренції, антимонопольного законодавства, законодавства про лікарські засоби, у разі розміщення реклами – вимогам про наявність у рекламі передбаченої законом інформації. У разі виникнення претензій у зв'язку з такими відомостями, Користувач зобов'язаний самостійно, без залучення Адміністратора, врегулювати виниклі розбіжності.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Погоджуючись з цією Пропозицією, Користувач надає Адміністратору згоду на обробку персональних відомостей, які він надає Адміністратору або розміщує в Сервісі, в обсязі і з цілями, не забороненими законодавством країн Сторін про захист персональних даних. Така обробка включає, але не обмежується, збиранням, зберіганням, систематизацією, адаптацією, оновленням, використанням і знищенням персональних даних. Користувач підтверджує, що будь-яка обробка його персональних даних і переданих ним персональних даних пов'язаних з ним осіб, у тому числі передача таких даних третім особам, не вимагає окремої згоди або інформування про таку обробку.

9. ПЛАТЕЖІ НА КОРИСТЬ ТРЕТІХ ОСІБ

9.1. Виконуючи зобов'язання за цим договором, Сторони зобов'язуються не виплачувати, не пропонувати виплатити і не дозволяти проводити виплату грошових коштів або передачу цінностей, з метою прямо або побічно вплинути на дії або рішення якихось третіх осіб з метою отримання неправомірних переваг або досягнення неправомірних цілей, не вчиняти дій, що порушують вимоги законодавства та міжнародних актів про протидію торгівлі людьми і відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.

9.2. Адміністратор не рекомендує набувати на Сервісі послуги третіх осіб. Кожне таке придбання Користувач здійснює на власний розсуд і несе всі ризики, пов'язані з таким придбанням. Адміністратор не несе відповідальності за дії третіх осіб, які розмістили оголошення на Сервісі.

10. ПРАВИЛА СПІЛЬНОТИ

При використанні Сервісу Користувачі зобов'язані дотримуватися таких правил:

10.1. Бути ввічливими, не допускати використання знеціненої лексики.

10.2. Бути толерантними, не допускати висловлювань або поведінки, що дискримінують на підставі раси, мови, культури, місця проживання, походження, класу, соціальної страти, роду занять, майнового стану, статі та гендеру, інших критеріїв.

10.3. Бути чесними, не вводити в оману, не поширювати недостовірні відомості, не розміщувати оголошення і матеріали від імені третіх осіб.

10.4. Бути сумлінними, не розміщувати посилання на сторонні ресурси, не розміщувати шкідливий програмний код.

10.5. Бути відповідальними, не порушувати права третіх осіб, у тому числі право на приватність, право інтелектуальної власності або авторські права.

10.6. Бути послідовними, не використовувати у взаємодії з Сервісом мову, не передбачену безпосередньо Сервісом як мову спілкування у відповідному розділі.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань або належне виконання своїх зобов'язань, якщо воно викликане дією обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити або запобігти при належному рівні обачності. У разі настання обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань переноситься на термін дії таких обставин.

11.2. Обставинами непереборної сили є обставини, що настали після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, наприклад війна, бойові дії без оголошення війни, масові заворушення, страйки, локаути, державні перевороти, стихійні лиха (пожежі, землетруси, повені і т. п.), якщо їх настання стало причиною об'єктивної неможливості виконати зобов'язання відповідною Стороною. Для цілей Договору обставинами непереборної сили вважаються також аварії в системі енергопостачання, мережі Інтернет, а також дії органів державної влади, місцевого самоврядування, операторів мереж зв'язку або енергопостачання.

11.3. У разі виникнення обставин непереборної сили, Сторона, на яку такі обставини вплинули, зобов'язана протягом п'яти календарних днів письмово повідомити іншу сторону про факт, дату виникнення, характер таких обставин, повідомити про зобов'язання, неможливість виконання якого викликало таку обставину, а також орієнтовний термін дії таких обставин. На вимогу іншої Сторони, виникнення таких обставин підтверджується довідкою (сертифікатом) відповідної торгово-промислової палати.

11.4. У разі якщо обставини непереборної сили тривають більше одного місяця, кожна із Сторін має право відмовитися від Договору, письмово повідомивши про це іншу сторону.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Всі суперечки, що виникають у зв'язку з Договором або на його підставі, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

12.2. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів, Сторони обирають третейський суд (комерційний арбітраж), на вирішення якого буде передано спір. У разі неможливості досягти згоди щодо вибору третейського суду (комерційного арбітражу), спір вирішується в національних судах відповідної держави.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Договір діє до повного надання послуг, але не менше ніж три роки з моменту останньої Дії Користувача в Сервісі.

13.2. Всі повідомлення та повідомлення вважаються належним чином врученими у разі їх надсилання на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації на веб-сайті layboard.com або пізніше внесену Користувачем у Сервіс як його контактну електронну пошту. За відсутності відомостей про електронну пошту Користувача, повідомлення вважається направленим у разі його розміщення на веб-сайті layboard.com.